Visuomenės sveikatos biuras Trakuose

Visuomenės sveikatos biurai Lietuvoje užsiima šviečiamąja, sveikatos stiprinimo, tiriamąja veikla.  Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras buvo įkurtas 2017 m. sausio 2 d.  Birželio 29 dieną kartu su Trakų rajono savivaldybe, Sveikatos apsaugos ministerija ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru organizavo seminarą – diskusiją ,,Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų Trakų rajone pristatymas“.  Tai buvo pirmasis oficialus prisistatymas Trakų rajono bendruomenei.  Dalyvauti seminare buvo pakviesti Trakų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų, ugdymo įstaigų vadovai, seniūnai, savivaldybės įstaigų ir jų padalinių vadovai. Renginio dalyvius pasveikino Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Apie ,,Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programos vykdymą pranešė  LR SAM  Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas, Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas Almantas Kranauskas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius Romualdas Sabaliauskas išsamiai pristatė Visuomenės sveikatos biurų veiklos Lietuvoje įstatyminę bazę, pasidalijo įžvalgomis apie svarbiausius VSB veiklos akcentus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo būtinybę. Kaip Vilniaus mieste vykdoma Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programa, papasakojo Vilniaus VSB direktoriaus pavaduotojas Povilas Kasperūnas. Apie Vaikų sveikatos stebėjimo informacinės sistemos (VSSIS) diegimą Lietuvoje ir Trakų rajone pranešė  Šarūnas Alasauskas, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas. Trakų VSB  direktorė Zita Norkienė pristatė  Trakų rajono gyventojų sveikatos stebėsenos rodiklius ir visuomenės sveikatos biuro veiklos gaires. Remiantis sveikatos stebėsenos rodikliais, pagrindiniai VSB uždaviniai: bendradarbiaujant su PSPC vykdyti  ,,Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo“ programą. Remiantis mokinių žinių apie sveikatą apklausos rezultatais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistėms sudarant darbo planus akcentuoti psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinių programų vystymą mokyklose. Sveikatos kabinetus mokyklose, aprūpinti priemonėmis, skirtomis visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti, atsižvelgiant į poreikius ir priemonėmis, skirtomis mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti, atsižvelgiant į mokinių sveikatos stiprinimo prioritetines sritis.

Seimo sveikatos komiteto nario Jono Liesio padėjėja Vilma Puišienė perdavė parlamentaro sveikinimus seminaro dalyviams ir įteikė padėkas pranešėjams.

Trakų VSB informacija.

Artimiausi Renginiai