Ankstyvosios intervencijos programa

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-60/V-39 patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos (toliau – Programa) tvarkos aprašas. 

Programos tikslas – integruojant savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir pedagoginių psichologinių tarnybų vykdomą veiklą, užtikrinti Programos įgyvendinimą, siekiant motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Jei nepilnametis asmuo eksperimentuoja psichoaktyviomis medžiagomis – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą. Ankstyvosios intervencijos programa yra pagrįsta nuostata, kad pastebėjus psichoaktyviąsias medžiagas vartojantį asmenį, svarbu laiku reaguoti, t. y. nukreipti dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje. Todėl svarbu, kad tėvai bei pedagogai laiku pastebėtų nepilnamečius eksperimentuojančius psichoaktyviosiomis medžiagomis ir padėtų jiems gauti savalaikę pagalbą.

Įgyvendinant Ankstyvosios intervencijos programą teikiamos ankstyvosios intervencijos paslaugos rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

Programos uždaviniai:

 • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.
 • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą).

Programos principai:

 • Nemoralizuojantis, negąsdinantis ir nesmerkiantis požiūris.
 • Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje.
 • Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams.

Ankstyvosios intervencijos programos turinys ir trukmė:

 • Pradinis pokalbis (iki 1 val)
 • Pagrindinė programos dalis praktiniai užsiėmimai (8 val.):
 • Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis.
 • Rizikos ir apsauginiai veiksniai.
 • Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą.
 • Baigiamasis pokalbis (iki 1 val.)

Mokymosi forma:

Mokomosios 6-12 jaunuolių grupės (nuo 14 metų). Grupės formavimas gali trukti iki 3 mėn.

Patekimo į programą būdai:

 • Nukreipia teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.
 • Registruoja tėvai savanoriškai ir  prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus.

Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimą organizuoja ir administruoja Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, o užsiėmimus veda Trakų pedagoginė psichologinė tarnybos ir Biuro specialistai

Registracija

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vienuolyno g. 3, Trakai.

Registruojantis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją, jei programoje dalyvauti yra įpareigota.

Informacija teikiama

Daugiau informacijos apie programą:  http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Trakų rajono savivaldybės ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas

Prašymas (pildomas atvykus į įstaigą).