Darbo užmokestis

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 m. 4 ketvirtis 2021 m.
Psichologas 1,75 2 2115,43 1602,42
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 11,90 16 1632,56 1445,54