Triukšmo prevencijos pamokėlės Trakų r. Aukštadvario mokykloje – darželyje „Gandriukas“

             Pamokėlių metu su vaikais kalbėjome apie keliamą triukšmą. Sužinojome kuo matuojamas triukšmas ir kas sukelia didžiausią triukšmą. Pakalbėjome apie neigiamą poveikį sveikatai ir kokiais būdai galima sumažinti triukšmą klasėse. Mokiniai visą savaitę stebėjo ir matavo triukšmą savo klasėse, palygino  koks triukšmo lygis buvo pirmadienį ir koks penktadienį. 

              Kartu su mokiniais analizavome Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (HN 33:2011), kurioje nustatyti leidžiami garso lygiai dienos ir nakties metu. Šis dokumentas  nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir yra taikomas vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikata.

              Visi sutarėme, kad tik pačių vaikų pastangomis galima  sumažinti  triukšmą klasėse ir išmokti mėgautis tyla.

Visuomenės sveikatos specialistė Vilija Kavaliauskienė