Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo pamokos Onuškio gimnazijoje

Prisidėdamas prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės, Trakų rajono visuomenės sveikatos biuras dalyvauja sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinime mokyklose.

Kovo 9 d. Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje atskirai su berniukais ir mergaitėmis Trakų rajono visuomenės sveikatos biuro specialistės pateikė mokiniams žinių ir diskutavo lytiškumo tema. Pokalbio metu buvo siekiama suvokti  prigimtinį lytinį tapatumą, įvertinti atsakingą lytinį elgesį, gebėjimą valingai ir motyvuotai pasirinkti sau ir kitam asmeniui saugiausią (fizine ir psichine prasme) lytinį elgesį, apimantį pagarbą sau ir kitam asmeniui. Ypač daug dėmesio buvo skirta rizikingo lytinio elgesio pasekmių suvokimui.

Trakų VSB informacija