Mokinių tyrimas dėl rūkymo

XXI amžiaus pradžioje tabako rūkymas yra labiausiai paplitusi priklausomybės liga. Tabako vartojimas kelia didžiulę grėsmę visuomenės sveikatai, per metus nuo jo miršta 6mln. žmonių, daugiau nei 5mln. iš tų mirčių yra tiesioginis tabako vartojimo rezultatas.

   Planuojant, rengiant ir diegiant mokinių rūkymo prevencijos programas svarbu numatyti jų vertinamuosius rodiklius. Tokiam vertinimui dažniausiai naudojamas rūkymo paplitimo tyrimas. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nusprendė išsiaiškinti rajono tabako naudojimo paplitimą  bendrojo lavinimo mokyklose.

   Tyrimo tikslais buvo pasirinkta nustatyti 7–9 klasių mokinių savęs vertinimo bei priklausomybę sukeliančių medžiagų paplitimo ir vartojimo mokinių tarpe sąsajas, nustatyti 7–9 klasių mokinių rūkymo ypatybes,  planuojant profilaktines priemones Trakų rajono savivaldybės  mokyklose. Pasiekti tyrimo tikslams buvo iškelti trys uždaviniai:

 1. Įvertinti tabako vartojimo paplitimą moksleivių tarpe.

2. Įvertinti moksleivių elgesio modelius ir nuostatas dėl tabako naudojimo.

3. Pateikti rekomendacijas kaip sumažinti mokinių rūkymo paplitimą.

Apklausai naudotas išplėstas tarptautiniame tyrime Lietuvoje taikytas Pasaulio jaunimo rūkymo klausimynas (angl. Global Youth Tobacco Survey, GYTS). Tiksline tyrimo grupe pasirinkti 7- 8 klasių mokiniai pagrindinėse mokyklose ir I gimnazijų klasių mokiniai. Apklausta  578 mokiniai – 73,6 proc. visų rajono 7-9 klasių mokinių. Apklausos, kurias vykdė mokyklose dirbančios visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, buvo anoniminės ir vyko 2019 metų gegužės mėnesį. 

  Tyrimo duomenys rodo, kad niekada nerūkė 61,7 proc. mergaičių ir 55,7 proc. berniukų.                      

Šio tyrimo duomenys patvirtina, jog rūkymas Trakų rajono savivaldybės mokyklose yra pavojingai paplitęs tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Pradedančių rūkyti nepilnamečių 7–9 klasių mokinių buvo 46,7 proc. berniukų ir 53,3 proc. mergaičių. Atskleisti socialinės aplinkos, šeimos ir bendraamžių veiksniai, galintys turėti įtakos mokinių rūkymo paplitimui: tai galimybė nusipirkti cigarečių parduotuvėje, vaikų, patiriančių tėvų, artimiausių draugų ir aplinkinių žmonių rūkymo pasekmes mokinių buvimo vietose, skaičius.  Tyrime nustatyti asmeniniai požiūrio į rūkymą, rūkymo metimą, mokymo mokykloje apie rūkymo pasekmes sveikatai rodikliai atitinka dabartiniu metu įstatymuose numatyto socialinio poveikio priemones (apribojimus), o jų pokyčiai gali patvirtinti tikslingų profilaktinių priemonių efektyvumą. Atliktas tyrimas įgalina kompleksiškai įvertinti mokinių rūkymo ir su rūkymu susijusių požiūrių bei skatinančios rūkyti socialinės aplinkos įtaką Trakų rajono savivaldybės  mokyklose. Šie rodikliai gali būti panaudoti sudarant prevencinių priemonių planą ir įvertinant prioritetines poveikio kryptis.

                                            Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija