Lytinio švietimo programos įgyvendinimas

Mokyklose kasmet įgyvendinamos prevencinės programos, kurios integraliai prisideda prie lytinio švietimo. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programos tikslas – padėti mokiniams įgyti visumines sveikatos ir lytiškumo sampratas, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą, ugdyti gebėjimą kurti ir palaikyti darnius ir brandžius tarpasmeninius santykius. Programoje remiamasi šia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme įteisinta sveikatos samprata: sveikata – tai asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Fizinė sveikata suprantama kaip žmogaus organizmo būklė, kai jis integraliai funkcionuoja, pats viską atlieka, neserga, neturi negalios. Psichikos sveikata yra suprantama kaip vidinės gerovės būklė, pasireiškianti adekvačiu tikrovės suvokimu, asmenybės galių raiška ir emociniu dvasiniu atsparumu įprastiniams gyvenimo iššūkiams. Socialinė sveikata suprantama kaip būsena, apimanti teigiamą savęs ir kitų vertinimą, pasitenkinimą tarpasmeniniais santykiais, gebėjimą bendrauti. Lytiškumas – asmens lytinis tapatumas, atsiskleidžiantis per savęs kaip vyro ar moters, kitos lyties asmens, aplinkinio pasaulio suvokimą, jis reiškiasi biologiniais, psichikos, socialiniais kultūriniais ir dvasiniais žmogaus būties aspektais.

Bręstant vaikų bei paauglių susidomėjimas lytiškumo temomis vis didėja, tad siekiant tinkamai atsakyti į iškylančiu klausimus ir vykdant sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą Lentvario ,,Versmės“ ir H.Senkevičiaus gimnazijose paskaitas lytiškumo temomis skaitė lektorius Vaidas Arvasevičius. Užsiėmimų metu lektorius kalbėjo atsakingumo, tarpusavio pagarbos bei supratingumo, pagarbos savo kūnui, psichologinio ir fizinio smurto netoleravimo, požiūrio į kitą žmogų temomis. Taip pat, kaip esant santykiuose nepamiršt ir savo asmeninių poreikių, norų, svajonių bei tikslų, kas yra manipuliacija kitu žmogumi santykiuose ir kaip ją atpažinti, kokie yra vertingi santykiai, kaip keičiasi kūnas bręstant ir kaip neišsigąsti tų pokyčių.