Lentvario miesto mokyklų pradinių klasių mokinių kuprinių svorio analizė

Taisyklinga laikysena – tai įprastinė padėtis, kai žmogus, neįtempdamas raumenų, geba tiesiai laikyti liemenį ir galvą. Ji pirmiausia priklauso nuo stuburo būklės ir formos, kurias sąlygoja įvairių kūno dalių svoris ir raumenų jėga ir kuri formuojasi kūdikiui pradedant kelti galvą, sėdėti, stovėti. Vaikams geri laikysenos įpročiai yra svarbūs norint išvengti augančių kaulinių struktūrų apkrovos ir pokyčių raumenyse, minkštuosiuose audiniuose*.

Skeleto − raumenų sistemos sutrikimus gali lemti spartus vaikų augimas tam tikrais periodais, mažas fizinis aktyvumas, nepritaikyti stalai ir kėdės mokinio ūgiui, sunkios bei didelės kuprinės, netaisyklingas kuprinių nešiojimas ir kt.

Mokslo metams prasidėjus, ypač svarbu atkreipti dėmesį į vaiko kuprinę ir kaip jis ją nešioja. Per sunki, netinkamai nešiojama kuprinė – dažniausia mokinių nugaros skausmo priežastis.

Remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) rekomendacijomis, optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10-15 proc. mokinio kūno masės. O geriausia, kad sudarytų iki 10 proc. kūno svorio.

Lietuvos higienos normoje HN 41:2016 ,,Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, mokyklinė kuprinė apibrėžiama kaip higienos normos reikalavimus atitinkanti kuprinė, nešama pasikabinus per pečius ant nugaros ir skirta naudojamiems mokykloje ugdymo reikmenims susidėti. Pagal specialiuosius saugos reikalavimus, mokyklinė kuprinė turi atitikti šias normas:

 • Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai.
 • −        Mokyklinės kuprinės turi turėti formą išlaikančią nugarėlę ir pakietintą korpusą.
 • −        Mokyklinės kuprinės turi būti su diržais ir rankenėlėmis.
 • −        Mokyklinių kuprinių diržų ilgis turi būti reguliuojamas.
 • −        Mokyklinių kuprinių diržų plotis 40–45 cm atstumu nuo diržų tvirtinimo vietos prie kuprinės viršutinės dalies turi būti 3,5–4,0 cm, kitose dalyse – ne mažesnis kaip 2,0–2,5 cm.
 • −        Mokyklinių kuprinių svoris, išskyrus kuprines su ratukais, turi būti: pradinių klasių moksleivių kuprinių – ne didesnis kaip 700 g, vyresniųjų klasių moksleivių kuprinių – ne didesnis kaip 1 000 g.

Kaip tinkamai nešioti mokyklinę kuprinę?

 • Viršus neturi būti aukščiau pečių juostos, o apačia nusileidusi žemiau juosmens.
 • Kuprinė turi turėti du reguliuojamus paminkštintus ir plačius diržus. Neturi būti nei per laisva, nei per daug suveržta.
 • Kuprinės dydis turi būti pritaikytas vaiko ūgiui. Kuprinės plotis neturi viršyti vaiko pečių pločio.
 • Kuprinę reikia nešioti ant abiejų pečių. Taip tolygiai abiem pečiams pasiskirstys svoris ir laikysena bus taisyklinga
 • Kuprinė turi turėti kelis skyrius, kad svoris tolygiai pasiskirstytų visoje kuprinėje.
 • Kuprinė turi turėti formą išlaikančią nugarėlę ir pakietintą korpusą.

Norėdamos išsiaiškinti, ar Lentvario miesto pradinės mokyklos,  H. Senkevičiaus, ,,Versmės“ gimnazijų pradinių klasių mokiniai tinkamai nešioja mokyklines kuprines bei ar jos atitinka higienos normas, visuomenės sveikatos specialistės Rita Bandzevičienė ir Aistė Kalašnikovaitė rugsėjo mėnesį atliko tyrimą. Jo metu, specialistės svėrė mokinių kuprines, įvertino jų tinkamumą, atsižvelgiant į mokinių svorį bei kūno proporcijas. Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad tyrime iš viso dalyvavo 473 mokiniai, 50,7% mokinių kuprinės neviršijo 10% mokinio kūno svorio, tačiau 41,65% mokinių kuprinių svoris viršijo 10% kūno svorio ribą, o 6,76% mokinių kuprinės viršijo net 15% kūno svorio ribą. Nagrinėjant duomenis toliau, išsiaiškinome, kad 27,27% mokinių kuprinių petnešos buvo netinkamai sureguliuotos ir kuprinės mokiniams buvo žemiau juosmens, o 5,7% mokinių kuprines nešioja ant vieno peties, nors ir visų tyrime dalyvavusių mokinių kuprinės buvo su dviem petnešom (1 lentelė).

1 lentelė. Mokinių kuprinių svėrimo duomenų pasiskirstymas pagal klases

KlasėDalyvių skaičius (vnt)Iki 10% mokinio kūno svorio (vnt)10-15% mokinio kūno svorio (vnt)Virš 15% mokinio kūno svorio (vnt)Kuprinė žemiau juosmens (vnt)Kuprinę nešioja ant vieno peties (vnt)Kuprinės tipas
Pirma1104356113242 petnešos
Antra1305262141902 petnešos
Trečia1158430124112 petnešos
Ketvirta1186149654122 petnešos
Iš viso:47324019732129272 petnešos

Atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus, specialistės rekomenduoja mokinių tėveliams tinkami sureguliuoti vaikų kuprinių petnešas, kad jos nebūtų nusileidusios žemiau vaiko juosmens,  ir peržvelgti kuprinių turinį, ar jose neįdėta tai, ką galima būtų palikti namuose ar mokykloje.

Šaltiniai:

*A. Meškaitė, R. Dadelienė, I.M.Kowaski, S.Burokienė, J.Doveikienė, A.Juocevičius, J.Rastenskis, 11-15 metų mokinių fizinio aktyvumo ir fizinės būklės tyrimas, 2012

https://www.who.int/

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.218884/asr