Kasdienių įgūdžių ugdymas Trakų lopšelyje-darželyje Ežerėlis

2021m. rudens prioritetai ,,Ežerėlio“ darželyje – sveikatos saugojimo kompetencijų ugdymas (sveikatos tausojimas, tvarkingas valgymas, savarankiškos  savitvarkos veiksmai, saugus elgesys grupėje). Spalio mėnesio pažintinės veiklos susietos su rankų higiena ir savarankiška savitvarka. Visose vaikų grupėse kalbėjome/diskutavome kada ir kodėl reikia plauti rankas? Kokios nešvarių rankų pasekmės sveikatai? Kodėl reikia susitvarkyti savo veiklos vietą? Mokėmės plauti taisyklingai rankas. Buvo naudojamos vaizdinės priemonės. Su vaikais, spalio 15 (penktadienį), paminėjome „Pasaulinę rankų plovimo dieną“.

Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“ VSPS Jurgita Grigonienė

Artimiausi Renginiai