Berniukų lytiškumo ugdymas

Tiek tėvai, tiek mokykla ir visa visuomenė turi bendrą tikslą – išauklėti paauglius visapusiškais visuomenės žmonėmis, turinčiais išsilavinimą ir taip išauklėti, kad gebėtų, įsitvirtinti visose gyvenimo srityse bei tobulėti. Lytinis auklėjimas turi sietis su kitais auklėjimo aspektais. Jo uždaviniai yra labai daug apimantys, labai platūs. Reikia išugdyti tinkamą vaikų ir paauglių požiūrį į save ir priešingos lyties asmenis lytinių santykių plotmėje.

Lapkričio – gruodžio mėnesį  Trakų rajono mokyklose  pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą vyko  paskaitos tema ,,Vyro lytiškumo ugdymas“, kurias organizavo Trakų rajono visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos koordinatorė Indrė, o paskaitas mokiniams vedė psichologas Vaidas Arvasevičius.

Lektorius psichologas Vaidas Arvasevičius vyresniųjų klasių mokiniams vedė mokymus apie lytiškumą bei berniukų ir mergaičių santykius. Lektorius pasakojo apie lyties vaidmenis, pareigas ir atsakomybę. Psichologas  kalbėjo apie vyrų lytinę sveikatą stiprinančius veiksnius, vyro vaidmenį šeimoje, kaip išvengti nesutarimų ir skyrybų. Lektorius moksliškai pagrįstai aptarė susižavėjimo ir meilės raiškos būdus paauglystėje,  aiškino koks atsakingas turi būti bręstančio žmogaus lytinis elgesys.

Berniukų atsiliepimai apie paskaitas ir lektorių puikūs. Paskaitos buvo ne tik informatyvios, naudingos, bet ir labai nuotaikingos.

Svarbiausią vaidmenį lytiškumo ugdyme vaidina tėvai.  Nedaugeliui tėvų  būna lengva kalbėtis su savo vaikais lytiškumo  tema. Dažniausiai būna nejauku ir tėvams ir vaikams, ypač nemalonu būna jei nei viena nei kita pusė šiam pokalbiui nebūna pasirengusios. Pokalbiui su  vaiku ir žinoma, visam lytinio auklėjimo procesui, tėvams būtina pasiruošti, kad nekiltų įvairių nesklandumų, nesusikalbėjimų, kad viskas būtų aišku ir suprantama. Tačiau labai dažnai tie, kurie turėtų žinoti visus atsakymus į vaiko klausimus, jų nežino arba nežino, kaip pateikti vaikams rūpimą informaciją. Įvairūs tyrimai atskleidžia, kad tėvai, kurie kalba su vaikais lytiškumo tema, turi stipresnį tarpusavio ryšį, tai teigiamai įtakoja vaiko savigarbą ir santykius su priešinga lytimi ateityje. Kalbėjimas lytiškumo temomis didina vaiko atsakomybę už savo elgesį, jis gali numatyti savo elgesio pasekmes.

Kelios pagrindinės taisyklės, kalbant su vaikais apie lytiškumą:

• Klausytis ir neteisti;
• Priimti emocijas ir patirtį;
• Teisybė, aiškumas, paprastumas;
• Gerbti drausmę ir ribas;
• Atskirti emocijas ir tikrą pavojų;
• Klausti, ar suprato;
• Parinkti tinkamą aplinką, žodžius.

Taigi:

• Vadinkite dalykus tikrais vardais;
• Kalbėkite su vaikais visur, visada, apie viską. Spontaniškai, su pasiruošimu, kokia nors ypatinga proga – visaip.
• Ugdykite šiuolaikišką požiūrį, venkite stereotipų, gaudykite save juos naudojant ir stenkitės atsikratyti;
• Jei vaikais įvaikintas ar atsiradęs dirbtinai, galite tai įvardinti kaip dovaną;
• Ugdykite vaikams pagarbą savo kūnui ir meilę jam.