Atlik testą, sužinok savo galimybes!

Įvairių Lietuvoje, Europoje, o ir visame pasaulyje vykstančių tyrimų rezultatai rodo, kad vaikų sveikata prastėja, didėja antsvorį turinčių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis jaunų  asmenų procentas populiacijose. Taip pat deja daugumoje šalių vis mažėja rodikliai kiek laiko per savaitę mokiniai būna aktyvūs, lanko treniruotes, leidžia laisvalaikį judėdami, o ne prie kompiuterio ekrano.  Siekiant suvaldyti šią situaciją, paskatinti mokinius būti fiziškai aktyvius, Sveikatos apsaugos bei  Švietimo mokslo  ir sporto ministerijų specialistai sukūrė, suderino tarpusavyje ir SAM 2019 spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1153, patvirtino  ,,Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašą“, kuris nustato Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 1–12 klasių mokinių fizinio pajėgumo nustatymo tvarką.

Testą pradinių mokiniams turi pravesti jų mokytojas. Suprantama, kad studijuojant universitetuose padinių klasių ugdymo pedagogiką,  fiziniai pratimai ir jų atlikimo technika, fizinio lavinimo dėstymas daugeliui specialistų nebuvo pati lengviausia ir suprantamiausia sritis…. Vadovaujantis Aprašo 3 priedo nuostatomis, individualias rekomendacijas mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl mokinio fizinio pajėgumo gerinimo ugdant atitinkamas fizines ypatybes teikia visuomenės sveikatos specialistas kartu su mokytoju, atsižvelgdami į individualias mokinio ypatybes bei jo sveikatos būklę.

Taigi Visuomenės sveikatos biuro specialistai skuba pradinių klasių mokytojams į pagalbą. Patarsime  kaip teisingai atlikti testavimą, vaizdo įrašuose, kuriuos laipsniškai paskelbsime, parodysime kaip testavimo pratimas turi būti atliekamas teisingai ir į kokias klaidas reikėtų atkreipti dėmesį. Aptariamo įsakymo II skyriaus 7 punkte pateikti testai, kuriuos mokytojai turi pravesti pradinių klasių mokinukams. Atlikus testus yra galimybė aiškiai pamatyti kiekvieno vaiko fizinės sveikatos kontūrus, netgi prognozuoti – patarti tėvams kurioje sporto šakoje vaikas būtų perspektyvesnis, aukštesnis tikėtinas rezultatas.

Taigi, pradinukams privalomi 4 testai:

  1. „Šuolis į tolį iš vietos“ (kojų raumenų jėgai nustatyti);
  2. „Teniso kamuoliuko metimas“ (rankų raumenų jėgai nustatyti);
  3. „10 x 5 m bėgimas šaudykle“ (greitumui, vikrumui nustatyti);
  4. „6 minučių bėgimas“ (širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumui nustatyti).

 Šį kartą apsiribosime tik pirmuoju testu, t. y. šuolis į tolį iš vietos. Sertifikuotas treneris ir visuomenės sveikatos specialistas A. Kaveckas paprastai, suprantamai pademonstruos teisingą šuolio į tolį iš vietos  techniką, patikslins pagrindinius kūno padėties elementus, kad rezultatas taptų geresnis. Tai matysite pateiktame vaizdo įraše. Šis testas atspindi kojų momentinės jėgos pasireiškimo galimybes, arba pagal  sporto mokslo terminologiją – yra greitųjų raumeninių skaidulų gebėjimo veikti išraiška. Tai aktualu atrenkant vaikus sprinto rungtims ciklinėse sporto šakose (trumpų nuotolių bėgimas, irklavimas – ypač baidarių ir kanojų, dviračių sprintas) ir  įvairūs metimai bei šuoliai  lengvojoje atletikoje: ietis, diskas, kūjis,  šuoliai į aukštį, tolį, su kartimi, trišuoliai. Manome, kad bus aktualu peržvelgti  šio judesio mokymo metodiką fizinio ugdymo pamokose. Tikime, kad po karantino atsiras norinčiųjų sudalyvauti ir pramoginėse fizinio aktyvumo varžybėlėse ir pasitikrinti kur esame lyginant mūsų vaikus su kitų ES šalių to paties amžiaus vaikais. Juk paprastai kalbant šie (šis) testas tarsi ,,lakmuso popierėlis“ atspindintis kur link ir kaip toliau eiti siekiant kilstelti šalies, o šiuo atveju ir mūsų rajono vaikų fizinę sveikatą.  Apibendrinant galima sakyti, kad šis pratimėlis lengvai atliekamas netgi namuose. Nereikia jokios ypatingos įrangos – tiesiog įdomumo dėlei, tegul pradinukai  atlieka  3-5  šuolius į tolį iš vietos. Tuo būdu paįvairinkit pertraukėles tarp buvimo prie nuotolinių pamokų. Augančio vaiko prigimtis yra judėti, tad šį sykį imkit ir pasitikrinkit koks gi kiekvieno iš Jūsų rezultatas? Pasilyginkite su broliais ar seserimis.

Vietoj pabaigos: atlikit šuolį ne testui, atlikit sau, dėl savęs. Geros kloties, laukite kitų testų atlikimo technikos vaizdo įrašų.

SAM-20191008-V-1153