2022 metų Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirties priežastys

Higienos institutas, vadovaudamasis Oficialiosios statistikos 2023 metų darbų programos I dalimi, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1K-26 „Dėl Oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies patvirtinimo“, parengė metinę valstybinę statistinę informaciją apie mirties atvejus ir jų priežastis. Statistinė informacija apie mirties atvejus ir jų priežastis Lietuvoje 2022 m. parengta panaudojant Registre sukauptus duomenis.

Lietuvoje 2022 m. mirė 42 884 žmonės, o tai yra 4 862 asmenimis mažiau negu 2021 metais.

Trakų rajono savivaldybėje 2022 m. mirė 535 nuolatinių gyventojų (3 asmenimis daugiau nei 2021 metais).

Pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, Covid-19, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys, virškinimo sistemos ligos, kvėpavimo sistemos ligos, infekcinės ligos. (1 pav.)

Lyginant pagal lytis, Trakų rajono savivaldybėje 2022 m. mirė 270 vyras (16 asmenų daugiau nei 2021 m.) ir 265 moterų ( 2021 m. – 278 asm.). (1 ir 2 pav.)

1 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės vyrų mirtingumas pagal mirties priežastys 2022/ 2021m.

2 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės moterų mirtingumas pagal mirties priežastys 2022/ 2021 m.

Šaltinis: Higienos institutas

Trakų rajono savivaldybėje 2022 m. daugiausiai vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų ir dėl išorinių mirties priežasčių, moterų – nuo virškinimo sistemos ligų. Vaikų grupėje (0 – 17 m. amžiaus) nuo pneumonijos mirė vienas berniukas. (3 pav.)

3 paveikslas. 2022 m. Trakų rajono savivaldybės darbingo amžiaus mirusiųjų gyventojų pagal lytį skaičius

 Šaltinis: Higienos institutas.

Lyginant Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumą pagal amžių, galime teigti, kad Lietuvoje vaikų (0 – 17 m.) mirtingumo rodiklis žymiai didesnis nei Trakų rajono savivaldybėje, jaunimo (14 – 29 m.) ir darbingo amžiaus bei „senjorų“ mirtingumo rodikliai Trakų rajono savivaldybėje didesni nei Lietuvoje (4 pav.).

4 paveikslas. 2022 m. Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal amžių (100 000 gyv.)

 Šaltinis: Higienos institutas.

2022 m. Trakų rajono savivaldybės miestuose daugiau gyventojų mirė nuo kraujotakos sistemos  ligų, piktybinių navikų ir infekcinių bei parazitinių ligų, savivaldybės kaimuose didesnis mirtingumas fiksuojamas nuo Covid-19, dėl išorinių priežasčių, virškinimo ir kvėpavimo sistemos ligų.

2022 m. vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 70,9 metų, moterų – 79,6 metų (2021 m. atitinkamai 69,6 ir 78,9 metų). Skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo nuo 9,3 iki 8,7 metų.

Įvertinus Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės gyventojų prevencinėmis priemonėmis išvengiamo mirtingumo, gyventojų tinkamu gydymu išvengiamo mirtingumo 2022 m. rodiklius, galima teigti, kad Trakų rajono savivaldybės rezultatai geresni nei Lietuvoje (5 pav.)                                                   

5 paveikslas. 2022 m. Lietuvos ir  Trakų rajono savivaldybės gyventojų prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (100 000 gyv.) Šaltinis: Higienos institutas.

Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje ir ES valstybėse narėse skiriasi nedaug. Dažniausios mirties priežastys yra šios: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Daugelyje ES valstybių narių trečioje vietoje yra mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. Mirtingumo rodiklis Lietuvoje nuo kraujotakos sistemos ligų ir nuo išorinių mirties priežasčių yra vienas didžiausių tarp ES valstybių narių.

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija