Trakų visuomenės sveikatos biuras organizavo tarpžinybinio bendradarbiavimo konferenciją

Lapkričio 17 dieną Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo antrąją tarpžinybinio bendradarbiavimo konferenciją. Šiais metais jos pavadinimas buvo „Kartu vardan visuomenės psichologinės gerovės“.

Renginys buvo skirtas psichologams, švietimo ir socialinės paramos skyrių specialistams, policijos, seniūnijų ir socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, ugdymo įstaigų administracijų atstovams, visuomenės sveikatos specialistams, vaiko gerovės, probacijos, jaunimo reikalų,  užimtumo tarnybų specialistams, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams. 

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė Trakų rajono savivaldybės vicemeras Jonas Kietavičius.

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Zita Norkienė pristatė visuomenės psichologinės gerovės politiką Lietuvoje. Išsamiai buvo pristatyta situacijos analizė ir teisės aktai, kuriais vadovaujantis Biuras teikia nemokamas paslaugas Trakų rajono gyventojams.

Pranešėja Indrė Budėnienė pristatė ankstyvosios intervencijos programą, kuri skirta eksperimentuojantiems arba nereguliariai alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) vartojantiems 12-18 metų jaunuoliams. Ji parodė susirinkusiems naujausias paauglių vartojamas priemones, kaip jų įsigyja, kokią žalą organizmui jos sukelia.

Priklausomybių konsultantas Maksim Kostiučenko pristatė savo teikiamas paslaugas ir kokia metodika naudojasi. Šiomis paslaugomis siekiama padėti ir patarti, kaip elgtis, jei su žalingu alkoholio vartojimu ar priklausomybe susiduria artimieji ar pats asmuo. Į priklausomybės konsultantus žmonės gali kreiptis be gydytojo siuntimo ir anonimiškai.

Smurtinio elgesio keitimo programą pristatė Jolita Špakauskienė. Programa skirta asmenims, kurie yra nukreipti probacijos tarnybos, policijos pareigūnų ir įpareigoti dalyvauti netinkamo elgesio koregavimo mokymo programoje. Pranešėja teigė, jog smurtinio elgesio programa siekiama, kad asmenys įsisąmonintų savo elgesį, suvoktų jo keitimo poreikį, galimybes bei pasėkmes.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro direktorė Anželika Vunš pristatė kompleksinių paslaugų teikimą šeimoms ir bendruomenei Trakų rajone.

Klinikinė psichologė Irma Sabonytė pristatė psichologinės gerovės paslaugas. Ne visi susirinkę dalyviai žinojo, kad kiekvienam Trakų rajono gyventojui priklauso 6 nemokamos psichologo konsultacijos, kurias teikia Trakų visuomenės sveikatos biuro psichologė. Po pristatymo dalyviai praktiškai išbandė relaksaciją, patalpoje sklindant sodriam rozmarino kvapui.

Apie visas nemokamas Trakų visuomenės sveikatos biuro teikiamas paslaugas galima sužinoti www.trakuvsb.lt