Trakų rajono įmonių vadovai rūpinasi darbuotojų psichine savijauta

Nenuostabu, jog didėjantis gyvenimo tempas, besikeičiančios darbo sąlygos ir augantys darbdavio reikalavimai verčia žmones darbovietėje suktis intensyviau. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, dėl per didelio tempo vienas iš trijų darbuotojų gali patirti stresą darbe. Natūralu, jog stresas yra žmogaus kasdieninio gyvenimo sudedamoji dalis: trumpalaikis, lengvas stresas darbe kartais net padeda susikoncentruoti, motyvuoja įveikti iššūkius, tačiau ilgalaikis, sunkus stresas gali neigiamai paveikti ne tik darbo rezultatus, bet ir žmogaus sveikatą.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros duomenimis, stresas yra antras iš veiksnių, susijusių su sveikatos problemomis darbe, veikiantis beveik 30% darbuotojų. Apie 50% darbuotojų dirba greitu tempu ar per įtemtai mažiausiai ketvirtį savo darbo laiko per dieną.

Pernelyg didelis darbo krūvis, ribotas užduočių atlikimo laikas, nesutarimai su bendradarbiais, reiklus ir nejautrus viršininkas – pagrindiniai veiksniai, lemiantys patiriamo streso darbe lygį.

2019 m. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dvejose miesto įstaigose vykdė Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo programą, kurios tikslas – psichosocialinės darbo aplinkos gerinimas ir darbuotojų kompetencijų didinimas darbo organizavimo ir psichikos sveikatos srityse.

Užsiėmimų metu kognityvinės terapijos praktikas, dėmesingo įsisamoninimo (arba mindfulness) instruktorius, ugdomojo vadovavimo treneris Juras Grincevičius supažindino darbuotojus su psichikos sveikatos samprata, įtampa darbe, žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškomis darbo kolektyvuose, darbingumui įtakos turinčiais veiksniais, profesiniu perdegimu ir kitais svarbiais psichikos sveikatos klausimais.

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia įmones, įstaigas ir organizacijas gerinti savo darbuotojų psichikos sveikatą, dalyvaujant psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veikloje. Veikla organizuojama pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šioje programoje gali dalyvauti įmonės, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose.

Dalyvavimas programoje įmonėms – nemokamas. Išsamesnė informacija www.trakuvsb.lt arba el. paštu ugne@trakuvsb.lt

Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija