Trakų rajone vyksta suaugusių gyventojų gyvensenos įpročių tyrimas

Tyrimą visoje Lietuvoje koordinuoja Higienos institutas, o organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos biurų specialistai.  Trakuose, kaip ir kiekvienoje savivaldybėje, bus apklausiami atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų ir vyresni gyventojai. Trakų rajono savivaldybėje planuojama apklausti 420 gyventojų. Iš jų 208 kaimiškose seniūnijose ir 212 miestuose. 221 moterį ir 199 vyrus.

           Dauguma Europos valstybių, besirūpindamos savo piliečių gerove, o taip pat ir sveikatos būklės monitoringu  vykdo vaikų (5-7-9-klasių) ir suaugusiųjų  gyvensenos tyrimus.  Lietuvoje tai daroma vadovaujantis SAM 2003 m. rugpjūčio 11 d įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, kuriame nurodoma periodiškai (kas 4 metai) savivaldybėse atlikti suaugusiųjų gyvensenos tyrimus. Pirmasis toks tyrimas buvo organizuotas 2018 metais.

           Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai prašys tyrimo dalyvių užpildyti anketas, kuriose 26 klausimai ir prašoma pateikti informaciją apie suaugusiųjų gyvensenos įpročius.  Apklausa – anoniminė, konfidencialumas garantuojamas, duomenys bus panaudoti tik apibendrinti statistinei analizei, tyrimo išvadoms bei prevencinių priemonių planavimui.

         Apklausos vykdymas. Apklausa atliekama atsitiktiniu būdu atrinktose gatvėse, kuriose pasirenkami namai su nelyginiais numeriais. Kiekviename name apklausiama po vieną asmenį, vadovaujantis „paskutinio gimtadienio“ taisykle – atrenkamas tas, kuris gimtadienį šventė paskutinis iš tuo metu esančių name.

        Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo klausimynas, metodika ir ankstesnių tyrimų rezultatai paskelbti higienos instituto tinklalapyje adresu https://www.hi.lt/lt/gyvensenos-stebesena.html.

 Tikimės Trakų rajono gyventojų bendradarbiavimo atliekant tyrimą – jūsų nuomonė mums svarbi. Jūsų atsakymai leis atskleisti esamą gyvensenos situaciją atskirose savivaldybėse ir šalyje, taip pat stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius savivaldybėse.

Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija