Radiacinės saugos centrui visuomenės dažniausiai užduodami klausimai, susiję su įvykiais Ukrainoje

  1. Kalio jodidas: kada ir kaip vartoti kalio jodidą?

Branduolinės avarijos atveju aplinkoje gali pasklisti radioaktyvusis jodas, kuris kaupiasi skydliaukėje. Apsaugoti ją galima laiku ir tinkamai vartojant stabiliojo jodo preparatus. Kalio jodido tabletėse yra stabiliojo jodo, kuris prisotina skydliaukę ir neleidžia patekti į ją radioaktyviajam jodui. Tai sumažina skydliaukės ligų riziką. Stabiliojo jodo preparatai skiriami kelios valandos prieš avariją (ne anksčiau kaip prieš 24 val.), jeigu prognozuojama, kad jos išvengti nepavyks, arba skubiai po jos (ne vėliau kaip per 8 val.). Šias tabletes galima vartoti tik LR sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavus.

2. Kodėl kalio jodido tabletėmis buvo aprūpinta tik 16 savivaldybių?

Kalio jodido (toliau – KI) tabletės valstybės lėšomis yra nupirktos 16 savivaldybių, kurios yra nutolusios 100 km nuo Baltarusijos atominės elektrinės, gyventojams. Šį atstumą, atsižvelgę į buvusių branduolinių avarijų  patirtį ir įvertinę, kiek toli nuo avarijos židinio gali būti pagrįsta vartoti KI tabletes siekiant apsaugoti skydliaukę nuo žalingo radioaktyviojo jodo poveikio, nustatė Tarptautinė atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) bei rekomendavo Europos radiacinę saugą reguliuojančiųjų institucijų vadovų  (toliau – HERCA) ir Vakarų Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų atstovų (toliau – WENRA) asociacijos. Atsižvelgus į tai, Lietuvoje pasirinktas maksimalus TATENA rekomenduojamas 100 km atstumas. Lietuvoje plėsti šį atstumą ir aprūpinti KI tabletėmis kitas savivaldybes, nepatenkančias į 100 km zoną nuo Baltarusijos atominės elektrinės,  yra  nepagrįsta.

Atkreipiame dėmesį, kad skydliaukės blokavimas jodu yra tik vienas iš daugelio branduolinės avarijos atveju galimų taikyti apsaugomųjų veiksmų.

3. Ar atominės elektrinės Ukrainoje avarijos atveju reiktų gerti kalio jodidą?

Visos Ukrainos teritorijoje esančios atominės elektrinės yra nutolusios nuo Lietuvos teritorijos daugiau nei 300 km atstumu, todėl, vadovaujantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir buvusių branduolinių avarijų patirtimi, jeigu dėl karinių veiksmų Ukrainos atominėse elektrinėse įvyktų avarijų, Lietuvos gyventojams vartoti KI tablečių nereikės.

4. Ar galima vietoj kalio jodido tablečių naudoti kitus jodo preparatus?

Ne. Skydliaukės apsaugai branduolinės avarijos atveju netinkami vartoti jokie kiti jodo preparatai – spiritiniai jodo tirpalai ir ar jodo purškalai, skirti burnos gleivinei gydyti, taip pat maisto papildai su jodu, nes jie skydliaukės nuo žalingo radioaktyviojo jodo poveikio neapsaugotų.

5. Ar reikia gerti kalio jodido tabletes dėl situacijos Černobylio zonoje?

Ne. Specialistų vertinimu, nutrūkęs elektros energijos tiekimas Černobylio atominėje elektrinėje (toliau – Černobylio AE) neturės įtakos būtinų saugos funkcijų užtikrinimui ir rimtų radioaktyviųjų medžiagų išmetimų iš panaudoto branduolinio kuro saugyklos artimiausiomis dienomis ar net savaitėmis nebus.

Ukrainos Černobylio zonoje fiksuojamas padidėjęs radiacinis fonas dėl viršutiniame žemės sluoksnyje karinės technikos išjudinto ilgaamžio cezio ( 137 Cs) radionuklido, kuris 1986 m. nusėdo ant žemės paviršiaus po Černobylio AE avarijos.

6. Kodėl EURDEP platformoje kartais nėra Baltarusijos ar Ukrainos radiologinio monitoringo stočių duomenų? Kaip sutrikus EURDEP platformos veiklai gyventojai avarijos atveju sužinotų apie pavojų?

Interneto svetainėje (www.rsc.lt/radis) vaizduojami Europos Komisijos radiologinio monitoringo platformos (EURDEP) duomenys. Visos šalys šiai sistemai tik teikia radiologinio monitoringo stočių duomenis, kurie atvaizduojami šioje platformoje, todėl už duomenų teikimą atsako pačios šalys.

Dėl didelio lankytojų srauto visoje Europoje pasitaiko atvejų, kai sutrinka EURDEP tinklo veikla, tačiau atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (RADIS) tinklo duomenis RSC specialistai stebi visą parą tik jiems skirtoje sistemoje ir apie bet kokį  gresiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu Lietuvoje, gyventojus informuotume nedelsdami, todėl vadovaukitės tik oficialiuose šaltiniuose skelbiama informacija.

7. EURDEP platformoje atkreipiau dėmesį, kad Baltarusijoje prie Ukrainos sienos esanti radiologinio monitoringo stotelė rodo ženkliai padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės lygį. Kodėl taip yra?

Jonizuojančiosios spinduliuotės lygis rodomas šioje stotelėje yra didesnis nei vidutinis natūralus gamtinis radiacinis fonas, tačiau įprastinis konkrečiai šiai teritorijai. Teritorija, kurioje įrengta stotelė, 1986 m. buvo stipriau užteršta po Černobylio atominės elektrinės avarijos.

Radiacinės saugos centras nori dar kartą nuraminti gyventojus, kad dėl įvykių Ukrainoje kalio jodido (KI) tablečių vartoti nereikia. Šios tabletės vartojamos tik tada, kai aplinkoje pasklinda radioaktyviojo jodo ir tik tada, kai jas vartoti rekomenduoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Rekomendacijos gyventojams lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, kaip elgtis, jei įvyktų branduolinė ar radiologinė avarija – https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Nuorodos/VRM_Astravo_lankstukas_LT_PL_RU%2011.PDF

Daugiau informacijos – https://www.rsc.lt/index.php/pageid/314

Radiacinio fono apžvalgą Lietuvoje galima stebėti – https://www.rsc.lt/index.php/pageid/1195

Parengta remiantis Radiacino saugos centro informacija