Projektinės veiklos gerina gyventojų sveikatos raštingumą

    Trakų rajono savivaldybė kartu su visuomenės sveikatos biuru jau ketverius metus įgyvendina iš Europos Socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje”.

    Projekto vykdymo laikotarpis buvo numatytas 2018-2022 metai, tačiau dėl 2019-2020 metų pandemijos, projekto įgyvendinimo laikotarpis yra pratęstas iki 2023 metų liepos mėnesio.

    Pagal projekto rodiklių duomenis buvo numatytas 3250 unikalių renginių dalyvių skaičius. Šių metų sausio 1-osios dienos duomenimis šį numatytą rodiklį žymiai viršijome, nes renginiuose jau sudalyvavo 4459 unikalūs dalyviai. Į projektines veiklas buvo  numatyta pakviesti dalyvauti apie 6000 Trakų rajono savivaldybės gyventojų, tačiau dar projektui nepasibaigus, iš viso turime 6817 projekto dalyvių.

     Sklandi projekto eiga ir paklausa džiugina ne tik Biuro darbuotojus, atsakingus už dalį projekto renginių, bet ir rajono gyventojus, nes didelė dalis projekto renginių dalyvių yra patenkinti šiomis Trakų rajono savivaldybės ir visuomenės sveikatos biuro darbuotojų organizuojamomis veiklomis, kurios formuoja naujus ir teigiamus gyventojų sveikatingumo įgūdžius.

   Pagal projekto planą, Trakų visuomenės sveikatos biuras organizuoja tris projektinius mokymus: tai „Pirmoji pagalba traumų ir sužeidimų atvejais“, „Saugus elgesys eisme“ ir „Sveikos gyvensenos mokymai“. Kitas veiklas, tokias kaip savižudybių prevencijos mokymai, griuvimų prevencijos mokymai, konkursą „Sidabrinis protas“, viršsvorio ir nutukimo prevencijos mokymus bei kitas projekte numatytas veiklas vykdo Trakų rajono savivaldybė viešųjų pirkimų pagalba.

    Biuras įgyvendinamame ES projekte jau suorganizavo 140 mokymų moksleiviams apie saugų elgesį eisme, įvyko 70 pirmosios pagalbos mokymų bei 78 sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo 2 dienų stovyklos.  

    Tikimės, kad projekto dalyvių įgytos naujos žinios apie sveikos gyvensenos struktūrą ir gebėjimas efektyviai suteikti pirmąją pagalbą įvykus ekstremaliai sveikatai situacijai, padės Trakų rajono gyventojams jas pritaikyti kasdienybėje ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. O dar ir dar kartą kūrybiškai pakartotą  saugaus eismo ir pirmos pagalbos teikimo pamokėlių turinį mokinukai išmoks tvirtai visam gyvenimui, susiformuos tinkamus elgsenos kelyje įgūdžius.

    Įgyvendinus projektą sumažėjęs sergamumas ir atitinkamai pagerėjusi žmonių savijauta Trakuose, sąlygos materialinių investicijų pritraukimą į rajoną, o šiomis investicijomis atitinkamai bus sukurta naujų darbo vietų įmonėse.

     Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie Trakų rajono gyventojų sveikatos raštingumo didinimo ir ligų profilaktikos skatinimo, nes nors sveikata yra dar ne viskas, bet be jos visa kita yra niekas.

Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija