Pasirūpinkime savo ir artimųjų saugumu per šventes

Kiekvienais metais pasaulyje tūkstančiai žmonių patiria sunkius sužalojimus, dėl netinkamo / neatsargaus naudojimosi pirotechnika, o didelę dalį  sužeistųjų sudaro vaikai ir jaunuoliai. Nors dauguma šių incidentų kyla dėl mėgėjiškų bandymų panaudoti profesionalius, savadarbius ar kitus nelegalius fejerverkus ar sprogmenis, mažiau galingi prietaisai, tokie kaip mažos petardos ar bengališkos ugnelės, taip pat gali sukelti didelių nuostolių. Dažniausiai nukenčia rankos, o ypač plaštaka, kurioje buvo laikoma petarda arba buvo bandoma uždegti fejerverką. Didelės energijos banga išdrasko minkštuosius audinius pažeisdama: kraujagysles, nervus ir sausgyslės, gali lūžti kaulai. Kartais nutraukiama galūnė.

Pirotechnikos naudojimo saugos patarimai:

  • Vaikai niekada neturėtų žaisti su fejerverkais, tokie dalykai yra pernelyg pavojingi. Jei duodate vaikams bengališkas ugneles, įsitikinkite, kad jie laiko lauke ir atokiai nuo veido, drabužių ir plaukų. Kibirkštėlės ​​gali siekti 1800 °F (982 °C) – pakankamai karštos, kad ištirptų auksas.
  • Niekada nemėginkite kurti pirotechnikos gaminių patys.
  • Visada naudokite lauke.
  • Venkite kitų, leidžiančių fejerverkus. Jie gali iššauti netinkama kryptimi.
  • Niekada nemeskite ir nenukreipkite į ką nors fejerverkų, net juokaudami.
  • Degindami nelaikykite fejerverkų rankoje ir nedėkite virš jų jokios kūno dalies. Nenešiokite fejerverkų kišenėje – trintis gali juos sugadinti.
  • Nukreipkite fejerverkus toliau nuo namų, laikykite atokiai nuo šepečių, lapų ir degių medžiagų.
  • Niekada nebandykite iš naujo uždegti ar pasiimti fejerverkų, kurie neužsidegė arba nesudegė iki galo.
  • Pagalvokite apie savo augintinį. Gyvūnai turi jautrias ausis ir gali labai išsigąsti ar patirti stresą dėl didelių švenčių. Laikykite augintinius patalpoje, kad sumažintumėte riziką, kad jie pabėgs arba susižeis.

PIRMOJI PAGALBA

Dažniausia trauma, dėl neatsargaus elgesio su pirotechnika – nutraukti pirštai. Įvykus nelaimei, pirmiausia reikia užspausti kraujuojančią vietą švariu spaudžiančiu tvarsčiu, rankšluosčiu ar kita švaria medžiaga. Turint pasinaudoti turniketu. Nutrauktą pirštą įdėti į vieną maišelį, o tą maišelį –  į dar kitą maišelį su sniegu ar ledo kubeliais  bei tuoj pat kviesti greitąją arba patiems vykti į ligoninę. Įsiminkite laiką kada įvyko trauma. Stebėkite nukentėjusio gyvybines funkcijas: sąmonę, kvėpavimą, pulsą.

      Patyrus akių sužeidimą, reikia užmerkti abi akis ir apibintuoti, kad nebūtų mirksima ir labiau nepažeistumėm akies audinių, kadangi akys yra porinis organas ir juda sinchroniškai. Tuoj pat skubėti į gydymo įstaigą arba kviestis greitąją pagalbą.

     Patyrus nudegimą. Nudegintą vietą pakišti po tekančiu drungnu vandeniu ir laikyti 20 minučių. Jei tokios galimybės nėra, galima pašaldyti sniegu ar ledu, bet tik per kokią nors medžiagą ar audeklą/drabužį, o ne tiesiogiai. Negalima: pradurti susidariusių pūslių, tepti nudegusios vietos kremais, tepalais. Šaldant atsargiai numauti žiedus, apyrankes, nes nudegę ar traumuoti audiniai tinsta, o papuošalai, užspaus kraujotaką. Nudegintą paviršių reikia sutvarkyti  kaip ir bet kurią kitą žaizdą: uždengti sterilia medžiaga, tvarsčiu ir tik vos pritvirtinti.

      Pirotechnikos padarytų žaizdų geriau negydyti namuose, jos linkusios supūliuoti, be to, dažną reikia susiūti, susiūta žaizda greičiau ir gražiau gyja.

Saugokime save ir savo artimuosius!

1.Fireworks Safety Tips – National Safety Council [Prieiga per internetą].Adresas: https://www.nsc.org/community-safety/safety-topics/seasonal-safety/summer-safety/fireworks
2.Fejerverkų sauga (tėvams) – Nemours KidsHealth [Prieiga per internetą]. Adresas: https://kidshealth.org/en/parents/fireworks.html
3.www.proweb.lt. Fejerverkų sukeliamos traumos: ką daryti, jei susižalojote? [Prieiga per internetą]. Adresas: https://kaunoklinikos.lt/apie-mus/naujienos/fejerverku-sukeliamos-traumos-ka-daryti-jei-susizalojote.html
4.Winicki NM, Waldrop I, Orozco JV, Novak D, Sheets NW. The epidemiology of firework-related injuries in the US, 2012-2022. Inj Epidemiol. 2023 m. liepos 4 d.;10(1):32.