Lytinio ugdymo pamokos Trakų gimnazijoje

Lytinis švietimas – tai žinios apie lyčių, lytiškumo, vyriškumo, moteriškumo, lyčių vaidmenų šeimoje ir visuomenėje samprata. Lytinis jaunų žmonių švietimas yra būtinas, nes tai – visaverčio individo ugdymo sąlyga, neatsiejama kiekvieno žmogaus dalis.

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siekdamas prisidėti prie „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programos įgyvendinimo lapkričio 14 d. organizavo „Lytinio ugdymo“ paskaitas Trakų gimnazijos 5-8 kl. ir I-IV klasių berniukams bei mergaitėms. Užsiėmimų metu buvo kalbama lytinį brendimą ir tokias bendravimo formas, kurios padeda jauniems žmonėms priimti atsakingus sprendimus lytiškumo srityje; taip pat apie visuminį požiūrį į meilę, draugystę bei vaisingumą; kaip išvengti lytiniu keliu plintančių ligų, paauglių nėštumų ir abortų.

Toks visuminis lytiškumo ugdymas giliai atliepia visuomenės interesus. Šalia teigiamo poveikio jaunuolio asmenybės raidai jis padeda ne tik gyventi atsakingai ankstesnių ir ateinančių kartų atžvilgiu, tačiau taip pat ugdo bendrai sveiką gyvenseną ir šeimai bei vaikams draugišką visuomenę.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė