Lytinio švietimo paskaitos

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos paskirtis yra užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.

Šios programos siekiai:

 • Sveikatos ugdymo siekis – sveika asmens gyvensena (gyvenimo būdas, kasdienių įpročių visuma, padedanti palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą).
 • Lytiškumo ugdymo siekis – savo prigimtinio lytinio tapatumo suvokimas, atsakingas lytinis elgesys, reiškiantis gebėjimą valingai ir motyvuotai pasirinkti sau ir kitam asmeniui saugiausią (fizine ir psichine prasme) lytinį elgesį, apimantį pagarbą sau ir kitam asmeniui, rizikingo lytinio elgesio pasekmių suvokimą.
 • Rengimo šeimai siekis – gebėjimas kurti ir palaikyti tarpasmeninius santykius, sudarančius prielaidas brandžiai draugystei ir meilei, santuokai sudaryti, darniai šeimai sukurti.

Iš ko galime spręsti, jog vaikas pradeda domėtis lytiškumu? Vaikų susidomėjimas lytiškumo temomis gali pasireikšti tiek kalbėjimu apie lytinius organus, laidomais nešvankiais juokeliais, lytinių organų piešimu. Tai atsiranda iš smalsumo, nežinios ir vaikų noro gauti atsakymus, todėl svarbu šią temą normalizuoti ir mėginant atsakyti į atsiradusius vaikų klausimus.

Lentvario ,,Versmės“ gimnazijos 6 klasės mergaitės lapkričio 14d. svečiavosi Lentvario Motiejaus Šimeliono gimnazijoje, kur klausė lekt. Rasos Jansevičienės  paskaitos apie mergaičių lytinį brendimą. Tuo tarpu 6-7 klasių berniukai gruodžio 2 d. ,,Versmės“ gimnazijoje dalyvavo lekt. Vaido Arvasevičiaus paskaitoje. Sudalyvavę paskaitose šio amžiaus mergaitės ir berniukai žino ir supranta:

 • kūno pokyčius paauglystėje ir jų įtaką fizinei savijautai bei emocinei būsenai;
 • kaip valdyti kylančius impulsus;
 • apie lytinio brendimo metu kylančias problemas ir kur galima kreiptis norint jas išspręsti;
 • kad kiekvienas asmuo turi skirtingas intymumo ribas ir teisę į asmeninę erdvę, privatumą;
 • kaip dera išreikšti savo susižavėjimą, simpatiją, meilės jausmus.

Visgi, vaikų bei paauglių fizinę, psichinę ir socialinę gerovę nulemia ne tik laiku pradėtas pokalbis bei švietimas apie lytinė brendimą, bet lygiai taip pat svaru tikslinga ir laiku įgarsinta informacija apie tarpusavio santykius, emocinį ryšį su kitu žmogumi bei ankstyvųjų lytinių santykių pasekmes. Statistiniais duomenimis, 16 – 17 metų jaunuoliai jau pradeda aktyvų lytinį gyvenimą. Tokio amžiaus ir kiek jaunesni vaikai jau turi žinoti su kokiais iššūkiais jie susidurs pradėję lytinį gyvenimą, ko jiems tikėtis, kadangi tokiame amžiuje stokojama reikiamos emocinės psichinės brandos ir pasiruošimo, iškyla sunkumų kontroliuojant emocijas, formuojant savivertę ir pasitikėjimą, o anksti pradėtas lytinis gyvenimas gali būti siejami su emociniai ir elgesio sunkumai, tarpasmeninių santykių problemomis, nemokėjimu atskirti meilės nuo susižavėjimo. Todėl šios, labai svarbios, temos skambėjo 10-12 klasių gimnazistų ir lekt. Vaido Arvasevičiaus diskusijoje, kurioje jie siekė kuo geriau išgvildenti aktualius klausimus. Sudalyvavę paskaitose paaugliai geba:

 • kritiškai vertinti stereotipų formuojamus tobulo vyro ar moters kūno įvaizdžius;
 • suprasti poros lytinių poreikių derinimo svarbą, kito asmens jausmų gerbimą;
 • suprasti, jog nusprendus turėti lytinių santykių būtina naudotis apsisaugojimo nuo nepageidaujamo nėštumo, LPI priemonėmis;
 • suprasti bendrą vyro ir moters atsakomybę pradedant vaiką;
 • pažinti savo kūne kylančius lytinio potraukio impulsus ir kaip juos tinkamai išreikšti; atsižvelgiant į situaciją, aplinkybes. 

Visuomenės  sveikatos priežiūros specialistė Aistė Kalašnikovaitė