Ieškome psichologo (-ės) darbui Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras į savo kolektyvą kviečia prisijungti psichologą(-ę) ir reikšmingai prisidėti stiprinant gyventojų psichinę sveikatą bei mažinant visuomenėje vyraujančias stigmas šiuo klausimu.

Reikalavimai:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą valstybinius ir savivaldybės lygmeniu. Europos sąjungos teisės aktus, nacionalinius, Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos strateginius dokumentus.
 • Laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei  B1 lygiu.
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei kitomis  šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis.
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklas bei analizuoti jų rezultatus, teikti pasiūlymus bei išvadas.
 • Turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Darbo pobūdis:

 • Įvairiapusis psichikos sveikatos projektų ir programų rašymas, koordinavimas ir įgyvendinimas.
 • Informacinės, konsultacinės ir metodinės pagalbos teikimas miesto bendruomenei.
 • Bendradarbiavimas su kitais psichologais, psichikos sveikatos specialistais, kitų įstaigų atstovais, miesto bendruomene, įvairiomis organizacijomis, rėmėjais.
 • Viešųjų pirkimų inicijavimas, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Visuomenės švietimo psichikos sveikatos  klausimais organizavimas.

Privalumai:

 • Darbo patirtis psichologijos srityje.
 • Dalyvavimas mokslinėje veikloje bei profesinės kvalifikacijos kėlimas.
 • Patirtis savižudybių prevencijos srityje.

Darbo užmokestis: 2300 Eur/mėn.  (neatskaičius mokesčių)

Savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu: sveikatosbiuras@trakai.lt