Daugiau žinių – daugiau sveikatos

Jau praėjo devyni mėnesiai, kai praeitų metų liepos mėnesį Trakų rajone startavo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“. Šio projekto informacinius, mokomuosius renginius ir seminarus keturis metus iki 2022 metų liepos vykdys Trakų rajono savivaldybė ir jos partneris projekte Trakų visuomenės sveikatos biuras. Į renginius bus kviečiama dalyvauti apie 6000 Trakų rajono gyventojų. Projekto tikslas –  pakelti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti sveikatą tausojančius elgsenos įpročius, nes mūsų rajono gyventojų sveikatos būklės rodikliai yra akivaizdžiai žemesni nei kitų Lietuvos rajonų. Ypač neramina faktas, kad žmonių mirtingumas dėl išorinių priežasčių Trakų rajone Lietuvos vidurkį viršija net 70 procentų.

    Projekto vykdymo metu jau pradėti organizuoti sveikatos raštingumo lygį keliantys šviečiamieji ir informaciniai renginiai, mokymai ir seminarai. Šiuo metu jau įvyko devyni saugios aplinkos vaikams kūrimo renginiai ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tėveliams, aštuoniolika savižudybių prevencijos reginių, kuriuos vedė aukštos kvalifikacijos psichologė Laura Milčienė, aštuoni fizinio aktyvumo ir traumatizmo profilaktikos renginiai seniūnijų senjorams. Juose žiniomis ir patarimais dalinosi gydytoja-gerontologė Edita Stasiūnienė. Įvyko ir pirmasis pirmos pagalbos teikimo mokymų traumų ir sužeidimų atvejais renginys, todėl dabar kviečiame visų rajono įstaigų ir organizacijų darbuotojus, kuriems yra reikalingi privalomosios pirmos pagalbos įgūdžių pažymėjimai, dalyvauti šiuose Trakų visuomenės sveikatos biuro specialistų organizuojamuose mokymuose, juolab, kad jie finansuojami ES projekto ir yra nemokami.

   Per laikotarpį nuo 2018 metų rugsėjo yra įvykę net trisdešimt vienas saugus elgesio eisme renginys Trakų rajono pradinių klasių mokiniams. O iš viso iki 2022 metų  turės įvykti dar apie 120 keturias valandas trunkančių renginių mokyklinio amžiaus vaikams ,,Saugus elgesys eisme“. Projekto renginiuose iki balandžio 19 d. jau dalyvavo tūkstantis šimtas Trakų rajono gyventojų.

    Kiek vėliau prasidės paskaitos apie alkoholio ir psichotropinių medžiagų poveikį,  seminarai apie pirmalaikio mirtingumo rizikos veiksnius ir jų mažinimo galimybes.  Tikimės, kad susidomėjimo sulauks griuvimų prevencijos, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo mokymai visose rajono seniūnijose.

    Įgyvendinant projektą taip pat buvo numatyta investuoti į savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūrą. Už ES lėšas nupirktas talpus automobilis, pritaikytas gabenti mokymų įrangą ir lektorius į visas rajono seniūnijas, jau baigiamos suremontuoti patalpos į kurias įsikels Trakų visuomenės sveikatos biuras, įsigyti 5 privalomosios pirmosios pagalbos mokymo užsiėmimų įrangos komplektai, kurie būtini vedant praktinius mokymus.

    Džiugu, kad įsibėgėjusio projekto veiklos yra teigiamai vertinamos pačių projekto dalyvių, palaipsniui kelia Trakų rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį, formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius, padeda įgytas žinias panaudoti praktikoje. Tikimės, kad įvykus ekstremaliai situacijai, mūsų mokymų dalyviai sugebės pasinaudoti žiniomis net gelbstint žmogaus gyvybę.

    Todėl kviečiame visus rajono seniūnijų gyventojus, mokyklų bendruomenes, kitų įstaigų ir organizacijų vadovus ir darbuotojus aktyviai dalyvauti visuose šio projekto organizuojamuose šviečiamuosiuose renginiuose, mokymuose ir seminaruose.

Naujausia informacija apie organizuojamus renginius bus skelbiama Trakų visuomenės sveikatos biuro tinklapyje www.trakuvsb.lt

Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija