Ankstyvosios intervencijos programa Trakų rajone

Šių metų balandžio – gegužės mėnesiais vienoje Trakų rajono ugdymo įstaigoje Trakų visuomenės sveikatos biuro specialistės vedė Ankstyvosios intervencijos programą paaugliams. Šį kartą grupė buvo didelė – net 15 moksleivių.

Kas yra Ankstyvosios intervencijos  programa?

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21 m. Programą vedė Trakų visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistės, baigusios teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą Ankstyvosios intervencijos mokymų programą.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms  ir  baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė). Baigę visą programą, dalyviai gauna pažymėjimus.

Trakų VSB informacija